Enschede's
Byzantijns
Kozakken Koor

Het EBKK bestaat sinds 1987 en zingt liederen uit de Russisch-Orthodoxe kerk en de Russische volksmuziek. Het is daarin zeer succesvol.

In 1987 ontstond het Enschede’s Byzantijns Kozakkenkoor. Gedurende de afgelopen jaren is het koor uitgegroeid tot een landelijk gewild koor dat al vele jaren onder leiding staat van dirigent/ arrangeur/ muzikaal leider: Paul Kempers.

Ook internationaal worden wij met enige regelmaat gevraagd voor het verzorgen van concerten waarbij onze uitvoeringen van Byzantijns- en Kozakkenliederen inmiddels als heel bijzonder worden gekwalificeerd.

Wat maakt het EBKK zo bijzonder?

De mysterieuze sfeer van de Byzantijnse liturgie, de melancholie en de vrolijkheid in het profane deel van het repertoire geven de uitvoeringen een zeer verschillend karakter.

Het heel bijzondere geluid, gekoppeld aan de goede balans tussen de stemgroepen met daarnaast een schare aan uitstekende solisten maakt het EBKK in zijn genre tot een uniek mannenkoor.

Essentieel daarbij is dat het koor als eenheid optreedt; de solist doet zijn deel, maar dit is steeds ingebed in de totaliteit van de gehele koorklank.

Een muzikale impressie

CD1
  • Boedy Imja Hospodne 00:00

De naam des Heren zij geprezen, van nu en tot in eeuwigheid.

  • Amin, Amin 00:00

Heer wij bezingen en wij loven U.

Wij bidden U toe en danken U.

cd3
  • Tebe Pojem 00:00

Heer wij danken U,

wij loven U

en bidden U toe.

  • Voskliknite 00:00

Wees verheugd in de Heer, heel de aarde!
Zing voor Zijn Naam,
Geef eer aan Zijn gebeden;
Maak al zijn wonderen bekend!

Previous
Next

Donateur worden

Het 'Enschede's Byzantijns Kozakken Koor' (EBKK) is een
bijzonder enthousiast en actief koor.

U zult begrijpen, dat die activiteiten kosten met zich meebrengen. Eén van de financiële pijlers van ons koor vormen onze trouwe aanhangers: onze donateurs. Daar staat tegenover, dat zij ook op iets extra’s van onze kant kunnen rekenen: Het is een goede gewoonte van het Bestuur van het EBKK om bij concerten, die buiten onze regio plaatsvinden, iedere keer enkele donateurs uit te nodigen.

Onze ervaring is, dat het door onze “fans” als zeer plezierig wordt ervaren om eens achter de schermen (busreis, voorbereiding e.d.) te kunnen kijken.

Daarnaast geeft het donateurschap een binding met een groep mensen, die net als u houden van de Byzantijnse- en/of Kozakkenmuziek. Onze huidige donateurs komen uit het hele land.

Contact

Indien u informatie over het 'Enschede's Byzantijns Kozakken Koor' wilt ontvangen kunt u contact opnemen met een van onderstaande bestuursleden. Of het onderstaande formulier invullen.

Fred Holtkamp

Voorzitter

Lammert Dijkstra

Secretaris

Folkert Huiszoon

Penningmeester

Vul onderstaand formulier in en u hoort z.s.m van ons.