Donateurinformatie

Het 'Enschede's Byzantijns Kozakken Koor' (EBKK) is een bijzonder enthousiast en actief koor.

Het EBKK is steeds bezig met het ontwikkelen van allerlei activiteiten, zoals het verzorgen van concerten, de opname van geluidsdragers en het maken van concertreizen.

U zult begrijpen, dat die activiteiten kosten met zich meebrengen. Eén van de financiële pijlers van ons koor vormen onze trouwe aanhangers: onze donateurs.
Daar staat tegenover, dat zij ook op iets extra's van onze kant kunnen rekenen:

Het is een goede gewoonte van het Bestuur van het EBKK om bij concerten, die buiten onze regio plaatsvinden, iedere keer enkele donateurs uit te nodigen. Onze ervaring is, dat het door onze "fans" als zeer plezierig wordt ervaren om eens achter de schermen (busreis, voorbereiding e.d.) te kunnen kijken.

Daarnaast geeft het donateurschap een binding met een groep mensen, die net als u houden van de Byzantijnse- en/of Kozakkenmuziek.
Onze huidige donateurs komen uit het hele land.


Geef u op als donateur.
Hoe dat moet kunt u zien op de pagina donateurs/aanmelden .

  • Periodiek (3 à 4 keer per jaar)
    informeren we u over de gang van zaken van ons koor

  • Jaarlijks in december een gratis donateurconcert
  • Bij andere door ons georganiseerde concerten krijgt u reductie
  • Regelmatige toezending van de concertagenda