Enschede's Byzantijns Kozakken Koor


Het koor ontstond in 1987 uit het Twents Kozakkenkoor.
Het is dus in korenland een betrekkelijk jonge zanggroep bestaande uit ongeveer 30 zangers, die al vele jaren onder de bezielende leiding staan van dirigent/arrangeur Paul Kempers.

De voorkeur voor het repertoire, de Russische muziek, is bij iedereen de belangrijkste grondslag van het lidmaatschap.

Het heel bijzondere geluid, gekoppeld aan de goede balans tussen de stemgroepen met daarnaast een schare aan uitstekende solisten maakt het EBKK in zijn genre tot een uniek mannenkoor.

De mysterieuze sfeer van de Byzantijnse liturgie, de melancholie en de vrolijkheid in het profane deel van het repertoire geven de uitvoeringen een zeer verschillend karakter.

Essentieel is dat het koor als eenheid optreedt; de solist doet zijn werk maar steeds ingebed in de totaliteit van de gehele koorklank.