CD's

Klik op een nummer om een fragment te beluisteren.

CD 1

01 Boedy Imja Hospodne
02 Kolj Slawjen *
03 Wo polje bje-Rjozinjka Stojala
04 Gaude Mater Polonia *
05 Blazjen Moezj
06 Dwjenadtsjat Razboinikow *
07 Chwalite hospoda
08 Swjatyi Bozje
09 Stjenka-Rasin
10 Blagoslovi-Gospodie *
11 Soeliko
12 O Tjebe Radujetsja
13 Wod Msjietsja Troika
14 Izje Cheruvimy Tajno
15 Adnazvucna
16 Wiedoelj ja
17 Plovi, Plovi
18 Otsje Nasj* Van deze nummers staat een video-opname op YouTube.

Klik hier om naar de EBKK-pagina te gaanBlazjen Moezj

Dit lied is ontleend aan de Byzantijnse Liturgie. Enige verzen luiden:


"Gelukkig de man, die de raad der Goddelozen niet volgt. Alleluja.

Want de Heer kent het pad der rechtvaardigen.

Maar de weg der Goddelozen loopt uit op verderf. Alleluja.

Dient den Heer in vreze en verheugt u in Hem met ontzag,

Alleluja, eer zij U o God”.