CD's

Klik op een nummer om een fragment te beluisteren.

CD 2

01 Amin, Amin *
02 Dostojno Jest
03 My Lostj Mira
04 Uslysy Hospody *
05 Priiedite Pokloniemsja
06 Otsje Nasj
07 Pod Twojoe Mielostj
08 Nowa Radistj Stala
09 Mnogaja Ljeta
10 Nocoj Pa, Oh Noco *j
11 Nje Boitjessia Djewizy
12 Otsjie Tsjornyje
13 Serenade
14 De Zwaluw
15 Garavusa
16 Szta Dzieweczka
17 Wolga
18 Bandoera
19 Avondklokken *
20 Krasnjie Sarafan
21 Ei Oechnjem

* Van deze nummers staat een video-opname op YouTube.

Klik hier om naar de EBKK-pagina te gaan

Dostojno Jest


Waarlijk, U zaligprijzen moeten wij, U moeder Gods altijd gebenedijt.
U ongeschonden moeder van onze Heer en God, Gij zijt eerbiedwaardiger dan de cherubijn en onvergetelijk glorierijker dan de serafijn.
Ongerept hebt Gij met Woord gebaard.
Gij zijt waarachtig de moeder Gods