CD's

Klik op een nummer om een fragment te beluisteren.

CD 2

01 Amin, Amin *
02 Dostojno Jest
03 My Lostj Mira
04 Uslysy Hospody *
05 Priiedite Pokloniemsja
06 Otsje Nasj
07 Pod Twojoe Mielostj
08 Nowa Radistj Stala
09 Mnogaja Ljeta
10 Nocoj Pa, Oh Nocoj *
11 Nje Boitjessia Djewizy
12 Otsjie Tsjornyje
13 Serenade
14 De Zwaluw
15 Garavusa
16 Szta Dzieweczka
17 Wolga
18 Bandoera
19 Avondklokken *
20 Krasnjie Sarafan
21 Ei Oechnjem

* Van deze nummers staat een video-opname op YouTube.

Klik hier om naar de EBKK-pagina te gaan

My Lostj Mira


Eucharistisch offergebed.


Een zoenoffer van vrede, een offer van lof.
En met Uw Geest.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Het is waarlijk, passend en rechtvaardig de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te aanbidden.
De Heilige Drievuldigheid, één in wezen en ondeelbaar.

Heilig, heilig, heilig is de Heer van de heerscharen.
Hemel en aarde zijn vol van Uw heerlijkheid.
Hosanna in den Hoge.

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den Hoge.