History

The EBKK already has a rich history

  1. Home
  2. /
  3. History

Uit de naam van het koor kunt u opmaken, dat er 2 stromingen in deze muziek gezongen worden n.l. de Russische volksmuziek en de muziek uit de Russisch-Orthodoxe kerk.

CD1
De eerste cd van EBKK

Beide stromingen kennen veel overeenkomsten, zoals emotie, gedrevenheid, jubel en gebed. Deze uitingen waren dan ook de drijfveer voor de oprichting van het koor in 1982, toen nog onder de naam ‘Twents Kozakkenkoor’.

Door verschillende oorzaken heeft het koor tot juli 1987 een neerwaartse spiraal gekend.
Het omslagpunt beleefde het koor in september van dat jaar. Veel nieuwe leden kwamen af op een oproep voor nieuwe zangers, middels een advertentie in een plaatselijk dagblad. Daarna was er eigenlijk alleen maar sprake van groei.
Vanaf bovengenoemde datum ging het koor verder onder de naam ‘Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor’.

Na een periode van hard studeren en een tomeloze inzet van zangers en dirigent, volgde de uitgifte van de eerste cd in 1995. Niet dat er in de periode 1987 tot 1995 niets van betekenis gebeurde, integendeel het koor bruiste van de activiteiten, maar vanaf de uitgifte van de cd brak het koor, zowel nationaal als internationaal door. Optredens voor Radio en TV waren het gevolg, evenals natuurlijk de vele concerten in binnen- en buitenland.

De tweede cd van EBKK

Het kon niet uitblijven, dat op 6 mei 2000 na het succes van de eerste cd, een tweede werd uitgebracht.
Ook deze cd is van een uitstekend niveau.
Dat deze Russische muziek bij zeer velen bijzonder populair is, blijkt wel uit het feit, dat het koor ongeveer 20 concerten per jaar geeft en dat deze concerten nagenoeg tot de laatste plaats zijn uitverkocht.
Het koor heeft de afgelopen jaren ook enkele succesvolle buitenlandse concertreizen gemaakt, o.a. naar Duitsland, België, Luxemburg en Praag.

cd3
De derde cd van EBKK

In maart 2006 werd een derde cd uitgebracht en hierbij is, evenals bij de vorige twee, weer gestreefd naar een hoogwaardige opnamekwaliteit en naar mooie muzikale vertolkingen.

De 4e cd van EBKK

Een 4e cd werd uitgebracht in september 2016 onder de titel “Radoesja” . De titel betekent “verheugt u” en staat voor de intense devotie en ook wel vreugde waarvan zowel de Byzantijnse liederen als de volksliederen getuigen.