1. Home
  2. /
  3. Lid worden

Lid worden

Stelt u zich de volgende situatie voor:

U zit in het publiek bij een concert van een Byzantijns Kozakken Koor. U zit daar omdat u houdt van de Byzantijnse- en Kozakkenliederen.

U geniet!

Hoe mooi zou het zijn om, in plaats van in het publiek, tussen de koorleden te staan en er mede voor te zorgen dat, naast uzelf, ook het publiek geniet.

Het Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor biedt u de kans om dit ervaren!

Nieuwe leden
Wellicht behoort u tot de categorie mensen die twijfelt of ze voldoende kwaliteit hebben om in ons koor mee te zingen. Wees niet te bescheiden! Ja, er bestaat een aanname procedure, maar wij begeleiden eenieder die zich aanmeldt om daarmee de kans dat men door deze procedure komt optimaal te vergroten.

Wij zijn continue op zoek naar nieuwe leden voor ons prachtige koor. Een kennismaking met het koor tijdens een oefenavond is snel geregeld. U kunt dan zelf bepalen of u het leuk lijkt.

Denk daarbij vooral aan de mogelijkheden die u met deze stap ontwikkelt. Wellicht schuilt er een nieuw talent in u!

Goed leren zingen is een kwestie van lange adem en kost dus tijd. En die tijd krijgt u.

Natuurlijk zing je ook voor je plezier! Gezelligheid en sociale contacten zijn ook daarom voor ons belangrijk, vooral ook omdat we, naast de oefenavonden, ongeveer 20 concerten per jaar geven.
Daarom betrekken wij de partners zoveel mogelijk bij alle activiteiten.

Donateur worden

Het ‘Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor’ (EBKK) is een bijzonder enthousiast en actief koor.

Het EBKK is steeds bezig met het ontwikkelen van allerlei activiteiten, zoals het verzorgen van concerten, de opnames van CD’s en YouTube filmpjes en het maken van concertreizen.
U zult begrijpen, dat die activiteiten kosten met zich meebrengen. Eén van de financiële pijlers van ons koor vormen onze trouwe aanhangers: onze donateurs.
Daar staat tegenover, dat zij ook op iets extra’s van onze kant kunnen rekenen:

Het is een goede gewoonte van het Bestuur van het EBKK om bij concerten, die buiten onze regio plaatsvinden, iedere keer enkele donateurs uit te nodigen. Onze ervaring is, dat het door onze ‘fans’ als zeer plezierig wordt ervaren om eens achter de schermen (busreis, voorbereiding e.d.) te kunnen kijken. 

Daarnaast geeft het donateurschap een binding met een groep mensen, die net als u houden van de Byzantijnse- en/of Kozakkenmuziek.
Onze huidige donateurs komen uit het hele land.

Voordelen van een lidmaatschap:

  • Enkele keren per jaar toezending van de ‘Byza(a)k (clubblad).
  • Via dit blad informeren we u over de gang van zaken binnen ons koor.
  • Daarin treft u iedere keer de meest recente concertagenda aan.
  • Jaarlijks in het najaar een gratis donateursconcert.
  • Bij andere door ons georganiseerde concerten krijgt u reductie op de entreeprijs.

Donateur worden? 

Een koor als het Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor kan niet zonder financiële steun!
Wilt u ons koor ook steunen? Wordt dan nu donateur!
De minimale jaarbijdrage als donateur is € 20,-


U kunt zich op de volgende wijze aanmelden als donateur van ons koor:

Of:


LET OP!! 

Opdat nieuw aangemelde donateurs zich snel bij ons thuis zullen voelen, verloot het bestuur van het EBKK ieder jaar onder deze groep enkele plaatsbewijzen voor een dag- of avondtrip in het kader van de vele concerten, die het koor her en der in het land verzorgt.

                                     Geef u op als donateur!

Concert boeken

Het ‘Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor’ kan in zowel Nederland als daarbuiten een optreden verzorgen.
De kosten hiervan variëren en zijn afhankelijk van de plaats en tijdsduur van het optreden.
Bij een afstand meer dan ongeveer 50 km, wordt er met een touringcar gereisd.
Daarnaast zijn er natuurlijk de kosten voor de dirigent en de
vergoeding voor het koor zelf.
Er wordt een ’totaalbedrag’ afgesproken, waarvoor een contract wordt opgemaakt.
Daarin worden o.a. de volgende punten vastgelegd:

  • Een goede gelegenheid tot omkleden voor ca. 30 personen.
  • Afhankelijk van de te besteden tijd enkele consumpties (met name de koffie bij aankomst is zeer belangrijk).
  • Mogelijkheid voor onze partners om het optreden gratis bij te wonen.

*Voor meer informatie neemt u dan gerust contact met ons op.

Maak hieronder uw keuze, wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

* Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en u bent nog tot niets verplicht.