Folk music

The Don Cossacks were very important for the fame of Russian music.

  1. Home
  2. /
  3. Profane

Oorspronkelijk waren de kozakken vluchtelingen (lijfeigenen en boeren). Zij vluchtten voor de onderdrukkingspolitiek van Moskovië, Polen en Litouwen. Zij hielden zich vanaf de 15e eeuw als zwervende avonturiers op in de steppen van Zuid-Rusland.

Zij organiseerden zich op een democratische wijze in vrije militaire gemeenschappen. Zij namen deel aan veel opstanden onder leiding van b.v. Stjenka Razin en Poegastjov. Aan de benedenloop van de Dnepr ontstonden sterke militaire organisaties van de “ Zaporozje-Kozakken”, die in de 17e eeuw een aparte Oekraïense kozakkenstaat vormden.

Van groot belang voor de uitbreiding van Rusland in oostelijke richting waren de “Don-Kozakken”. Voor de bekendheid van de Russische muziek zijn bovengenoemde kozakken natuurlijk zeer belangrijk geweest (Don Kozakkenkoor van Serge Jarof).

Tijdens de Russische revolutie van 1917 zijn de kozakken vele malen aan vervolging blootgesteld. Heden ten dage is het kozakken-regiment weer in ere hersteld.

Bron: Winkler Prins Encyclopedie.